متن آهنگ کشور قوم و مذهب و آیین سرزمین همیشه ی آزاد از هنرمندان مختلف

متن آهنگ کشور قوم و مذهب و آیین سرزمین همیشه ی آزاد از هنرمندان مختلف

اگـر سر به سر تن به کشتــن دهـــیــم وگــــر سر به سر تن به کشتــن دهـــیــم

به از آن که میـــهــــن به از آن که میـــهــــن به دشـــمـــن دهـیـم

من یه خاکــــم که زخـــمی جنـــگـــه ایـسـتــــاده با این که مجـروحـــه

من یه خاکم که خنـده ی جنـگ نه تو دفـــاع ولــــی کوهـه

«««««

از شمــالــم قنوت در محـراب تا جنــوبــم سمـــاع مولــــاناســت

دشـت تا دشـت پشـت من لشـکــــر کوه تا کوه پرچـمـم بالـاســــت

من صدای خروش کارونــم ایــــســـتــــاده به وســــعــــت سبــلان

مردمـــم سر به زیـــر در تاریخ مردم سربلـند در دوران

«««««

منـــو بشـــنــــاس که از جنگ نگــفـــتـــم با تو منـــو بشـــنــــاس که آرامــش در طوفــانــم

منـــو بشـــنـــاس به لبـــخـند به زیــبایی صلح منـــو بشـــنـــاس که من ایرانــــم

پای سخـــتــــی به قدرت تقدیـــر شور شیـــرین عشــق با فرهـاد

کشور قوم و مذهب و آییــن سرزمــــیــن همیـــشه ی آزاد

«««««

خاک آرامــشـــه خلـــیج فارس وسـط مرز های طوفــــانــی سر فدای وجـب وجـب ایــن خاک

پایـان گنــبــد خراســـانــــی

منـو بشـنـاس که از جنـــگ نگــفــتـــم با تو منـو بشـنـاس که آرامـــش در طوفـانم

منـو بشــنـــاس به لبـــخـنـد به زیبــایــی صلح منـو بشــنـــاس که من ایرانــم

«««««

از شمــالــم قنوت در محـــراب تا جنــــوبـــم سماع مولانـاســــت

دشــت تا دشــت پشــت من لشـکـر کوه تا کوه پرچمم بالــــاسـت

من صدای خروش کارونــم ایــــســـتــــاده به وســـعـت سبـلــان

مردمــم سر به زیــــر در تاریـــخ مردم سربـــلنــد در دوران

«««««

منــو بشنـاس که از جنگ نگـفتــم با تو منــو بشنـاس که آرامـــش در طوفـانم

منــو بشـــنــــاس به لبـخــــنــد به زیــــبایـی صلـح منــو بشـــنــــاس که من ایـــرانــم

متن آهنگ کشور قوم و مذهب و آیین سرزمین همیشه ی آزاد از هنرمندان مختلف

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا