متن آهنگ که بیای و دل بدی به دلم از این بهتر چی میخواستم الان پیشتم از میثم ابراهیمی

متن آهنگ که بیای و دل بدی به دلم از این بهتر چی میخواستم الان پیشتم از میثم ابراهیمی

باب دلــــمــی خودت میــدونــی که مال خودمـی تو

هرشــب به عشــــق خودت میـــچــــیــــنـــم واســه تو من میزو

که بیــای و دل بدی به دلـــم از ایـن بهــتـــر چی میخواســتــــم الـان پیشــــتـم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

هرچــــی تو دلـمـــه از چشـام میــخـونـــی تو بیـــا نزدیــکـم ببــــوسـم پیـــشونــیـــتــو

عشـــقت همـــش با منه روز اولـــی که دیـدمـــت

چشات یادمـه مگـه از دوسـت داشــــتـــنت قشنــگ ترم هســـت

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

من چه خوشـــحــــالــم الــان برا خودم دارمـت

عشـــقــــت همـــش با منه روز اولی که دیــــدمــت چشــــات

یادمه مگه از دوســـت داشـــتنـــت قشــــنـگ ترم هســــت

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

من چه خوشـحـــالــم الـــان برا خودم دارمــــت

یادمـه حرفــــاتو از اولــش بهـم زدی رک من عاشــــق همــیــن اخـــلـــاق شدم خب

بیا قول بده من بمـــونـی برام هر شب من منـــتظرم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

که بیــــای و دل بدی به دلـم از ایـــن بهـتــر چی میـــخواستــم الان پیــشــتـــم

هرچـی تو دلــــمـه از چشـــام میـخونـی تو بیــا نزدیــکــم ببــوســــم پیــشــونــیتـو

عشــــقت همش با منــه روز اولی که دیــــدمــت چشات یادمــــه

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

مگـه از دوســـت داشـتنت قشــنـگ ترم هسـت

من چه خوشــــحالـم الــان برا خودم دارمـت

عشــقت همــش با منـه روز اولــی که دیــدمـت چشــــات یادمـه

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

مگــه از دوســــت داشــــتــنت قشــــنـگ ترم هســت

من چه خوشــحالــم الـان برا خودم دارمــت

متن آهنگ که بیای و دل بدی به دلم از این بهتر چی میخواستم الان پیشتم از میثم ابراهیمی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا