متن آهنگ که خاموش میشه ستارم ستارم ستارم چه حیف از معین زندی

متن آهنگ که خاموش میشه ستارم ستارم ستارم چه حیف از معین زندی

من نشد با تو بمــــونـــم چه حیـــف

که نشـــد سر تو باشــــه رو شونـم چه حیـــف

روی بوم از تو نقـــاشـــی کشــیــــدم

آخـــرش همــــه رنــگارو پاشــــیــــدم روی بوم چه حیـــف

دیـــگــــه دســـتـاتــو ندارم ندارم چه حیـــف

^^^^^^^^

که خامــــوش میـــشه ستـارم ستـارم ستـارم چه حیــف

کدوم عکـــســای دوتـــایــــیــــمـونو رو طاقـچه بذارم چه حیــــف

دیــگـه دســـتاتو ندارم ندارم چه حیــــف

که خامـوش میــــشه ستــارم ستــارم ستــارم چه حیف

کدوم عکـــسای دوتــــایـیمـونــــو رو طاقــچـه بذارم چه حیف

^^^^^^^^

میــــخـوام یادم بره عشــــق منـی

مگــــه دسـت به سیـــاهـــیــا میــــشـه نزد

چقدر تلخـــه غمت الان چی تنــمــــه

همــــون پیــرهـنــی که خریــدی تو برام

همـه جا هســــت یه چیــــزی ازت

^^^^^^^^

میــخــوام یادم بره عشـق منــی

مگـه دست به سیاهــــیا میشـــه نزد

چقـدر تلــــخــــه غمت الــــان چی تنمه

همـون پیرهــنـی که خریــدی تو برام

دیـگــه دستاتـــو ندارم ندارم چه حیف

^^^^^^^^

که خامــــوش میشه ستـــارم ستـــارم ستـــارم چه حیف

کدوم عکــسـای دوتــــایــــیـــمــونــو رو طاقــــچــه بذارم چه حیـف

دیــــگه دستاتـو ندارم ندارم چه حیــــف

که خامــــوش میـشه ستـــارم ستـــارم ستـــارم چه حیــف

کدوم عکـــســــای دوتـــایــیـمــــونـو رو طاقـچــه بذارم چه حیـف

متن آهنگ که خاموش میشه ستارم ستارم ستارم چه حیف از معین زندی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا