متن آهنگ که شعله ور شده با من همه آتیش چشماتو زمین با تو از امیر تتلو

متن آهنگ که شعله ور شده با من همه آتیش چشماتو زمین با تو از امیر تتلو

تنـاســـخ بیــــن ما غوغاشـو کرده روح من در تو و جون تو پره از من

(یـــه وقتــایـی هم همــه چی هواسـتـــ)

(نــمـــیبــــیــنـنـش امـا یکــــی از چهـار عنــــصـر اصــــلیـــهــــ)

*-*-*-*-*-*-*-*-

شدی پایــــیــز من شدی بهار من

با تو نه شب بده نه دلــم داره غم

شدی خورشـــیـد من تو شدی ماه من

*-*-*-*-*-*-*-*-

تو شدی راهــبـم فانـوس راه من

شدی رفــــیق من تویــــی همـه چیـــز من

تو شدی صلــحم و جنــگ و ستیز من

*-*-*-*-*-*-*-*-

تنــــاســـخ بیــــن ما غوغــــاشـــو کرده روح من در تو و جون تو پره از من

تنـــفــس میــکنه قلبم نگــــاهـــتــو توو دلــــم تنــهــــا تری حتـــمــــا

از ایـن سنگــین تر هم میـشــــه جهان حس میکنــــم من رد هر پاتـو

*-*-*-*-*-*-*-*-

که شعـــله ور شده با من همــه آتــیــش چشماتو زمیـــن با تو

تنــاســـخ بیـن ما غوغـــاشــو کرده روح من در تو و جون تو پره از من

تنــفــــس میکــــنــــه قلــبـــم نگـــاهـتـــو توو دلــم تنــهــا تری حتــمــا

*-*-*-*-*-*-*-*-

از ایـــن سنـگـیـن تر هم میـشـــه جهان حس میـکـــنــــم من رد هر پاتو

که شعـله ور شده با من همــــه آتـیــش چشــمـاتــو زمــــیــن با تو

من به تو یه حس جدا دارم قلــب تو مث که خدا داد من

*-*-*-*-*-*-*-*-

بودنــــت بهــشـــتــــمـــه دوری تو شده مثــــل مجازاتـم

من به تو معــتــــاد و بیـــمــارم

اونـــی که دوسـش داشـتــم و رفــــت روحــش حالــا توو توه میـدونـم

*-*-*-*-*-*-*-*-

اون از دســــت دادش منـــو تو شدی عیـن خودت دیــوونـه ام

تو هم از اون کامـل تری هم منــو بهـتــــر میـفــهــمـــی

میـــگــیـره پیـــشـم خوابـــت سریع شبــــیه منــــی بیـشــــتر بی تردید

*-*-*-*-*-*-*-*-

حس میــکنـی هر حرکـت منو تو حضورت برکـــتــــه نرو

با تو دارم برگ برنـده رو پرواز دادی من پرنــده رو

با تو همــه روزا قشـنــــگ رو پام و گنگ ولی دردســــر و

*-*-*-*-*-*-*-*-

بیخـیــــالــــم میــپـــیــچـونـم هر چی دخــــتــــر پسرو

هر کی دیـــدی فازش منــفــیـه تو رو خدا سمـتـــش نرو

من همــه ایــنــــا تو خب واســم نی بیخــود نمـــیـگردم سطـــح شهرو

*-*-*-*-*-*-*-*-

طبـــیعــت ما رو واســه هم ساخت حســش کن تقـدیره رو

شدی وقـــت و روز و تقـویــــمــم و همـه جا پیـــشـمی تقــــریــــبا و

جز من هیچـــی جلــو چشــــمــات نی نمـــیـبــــیـنـــی بقـــیــــه رو

*-*-*-*-*-*-*-*-

جز من با کسـی گرم نمـیــگیــــری محل نمـیدی غریبــــه رو

نگــــران پیشرفتــمـی نگــــران پیـــشـــرفـتــــتـم

دوس داری بیشتــر بگــم لب تر کنـــی پیــــش مرگــــتــــم

*-*-*-*-*-*-*-*-

من از دیوانـــه ها دیـــدم هزاران عاقـل مرده

من از عشــــقــت شدم شاعــر یه عاشــق یه قســـم خورده

من از ایـــن زمـزمـه خوبــــم من از ایـــن جمـله ها شســتـه

*-*-*-*-*-*-*-*-

تنــــاسـخ در تو رخ داده شدی کامل شدی قابــل شدی پخـتـــه

قشـــنگــه عشـق من چشـــمــــاش پر از پاکـی و نوره

به احــترامـش دلــــم قفـلـــه لبــــم بســـتـست چشـــم کوره

*-*-*-*-*-*-*-*-

میـزنــــی ساز و میــــرقــــصم میــــکــــنـــی ناز و میـدونــــم

که سری از همــــه دنـــیا من فقط با تو میـــمـــونم تووی چشمـاتــــو میـــخـــونـــم

میـدی جولـون و میشـــیــنم به تمـاشــــای عبـــورت

*-*-*-*-*-*-*-*-

پر دلگـــرمــی با تو چقده نابـه ظهــورت

تنــاســــخ بین ما غوغـــاشـــو کرده روح من در تو و جون تو پره از من

تنــفس میــکنــــه قلــــبــم نگــــاهـتـــو توو دلـم تنــــهـــا تری حتــمـــا

*-*-*-*-*-*-*-*-

از این سنــگــیـــن تر هم میــــشـــه جهــــان حس میــکـــنـــم من رد هر پاتـو

که شعـلــه ور شده با من همـه آتـــیــش چشــمــاتو زمــیـن با تو

من یه شب دست به موهـــای حریـر تو کشـــیـدم و

*-*-*-*-*-*-*-*-

هزار شب خواب اون تصویـرو دیدم

من به تو هســــتـــیـــمــــو میــدم

من یه هفـــتـــه از خمــار تو نشـــسته ام پشت شیشـه

*-*-*-*-*-*-*-*-

نسخی پس به تو میــــدم

تو چرا از من برنــجــی من که خب هر چیــــزی که هست به تو میــگـــم

تو گل سرســـبد شهـــر منـــی تو پر از معــجــزه ی شهـــریوری

*-*-*-*-*-*-*-*-

تو خودت روزی و هر روزمــو تا شب میـــبـــری تو خوده انــگیزمـی

تو خودت دامــــنــه ی دنــــیــــامو دامــــن میــــزنــی

با خودت دنـــیـــامو حتی زیـره دامـن میــــبــری

*-*-*-*-*-*-*-*-

تو خودت از سایـــه ها رنـــگـــی تری نفـرتــــو از ایـن دل من میــکنی

به بلــنــدای حضور تو شدم محـــو شدم مست

به گوارای لبای تو شدم وصـــل نگــاهت

*-*-*-*-*-*-*-*-

من پر از خستــگـــی سخت دقــــایــق بودم و

چنــــگ زدم از قصـــد به تو اندام شقـایق

به بلــــنــــدای حضــــور تو شدم محـو شدم مســت

*-*-*-*-*-*-*-*-

به گوارای لبـای تو شدم وصـل نگـــاهــــت

من پر از خسـتـــگی سخـــت دقــــایــق بودم و

چنگ زدم از قصـد به تو انـــدام شقـایـق

*-*-*-*-*-*-*-*-

تنــــاســــخ بیــــن ما غوغـــاشـو کرده روح من در تو و جون تو پره از من

تنــــفس میـکنـــه قلــبــــم نگــاهــــتــــو توو دلــــم تنـــهـــا تری حتـمـــا

از ایــــن سنـگیـن تر هم میـشــه جهـان حس میــکنــم من رد هر پاتـــو

*-*-*-*-*-*-*-*-

که شعلـــه ور شده با من همه آتــــیـــش چشــمــاتـــو زمـیــــن با تو

متن آهنگ که شعله ور شده با من همه آتیش چشماتو زمین با تو از امیر تتلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا