متن آهنگ که فلانی بی کس شد از محسن لرستانی

متن آهنگ که فلانی بی کس شد از محسن لرستانی

همه توی خواب نازو منــم به فکر چشـــمای ناز اون

به یاد روزایی که من میـــرقـــصــــیــدم هی با ساز اون

نفس گیـر تریــن دقــایــــق

نتـــونــســـت بمـونـــه عاشـق

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

بازم معـــرفــــت داشـــت بهونــه نیـاوردو رو راســت گفت اونو میخـوام

ازم معذرت خواستـو گفــــت خیــــلــی مردی و شرمـــنـدتـــم اونـــو میخــــوام

به پهنــــای صورت براش گریــــه کردم غمو هدیه کردم به قلـبــــم

براش قرض کردم براش نذر کردم بمـونـــه تا تســکیــن شه دردم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

اگه زیر چشـــام گود افتـاد

توی شهــــر چو افـتـــاد

که فلــــانـی بی کس شد

اگـه دیدی غرورم له شد

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

زنـدگــیــــم مشـکل شد

چون زمونـه برعکــــس شد

اگـه زیـر چشـــام گود افـــتــــاد

توی شهــر چو افــــتــــاد

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

که فلانــــی بی کس شد

اگـــه دیـــدی غرورم له شد

زنــــدگــیــــم مشکل شد

چون زمونـه برعـــکــس شد

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

همیـشــــه یه زخــــمــــی باهــــامــــه که هیــــچ وقـــت دیگـه خوب نمــــیــــشـه

کســی جات نمــیــــاد چون انقـدر مثل تو محـــبـوب نمــــیــشـــه

نمــــیشه

چجـوری تونستــی نمونــی تا من اشک نریــــزم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

خدا دید که مردم تا گفـتـی خداحافـــظ عزیــزم

عزیــــزم

اگــــه زیــر چشــام گود افــــتــاد

توی شهـر چو افـتــــاد

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

که فلانـــی بی کس شد

اگه دیــدی غرورم له شد

زنــــدگـیــــم مشـــکـل شد

چون زمــونـه برعکس شد

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

اگــه زیـر چشـــام گود افـــتـاد

توی شهـــر چو افــــتاد

که فلــانــی بی کس شد

اگـــه دیدی غرورم له شد

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

زنـدگــــیم مشــکـــل شد

چون زمــونــه برعــکـس شد

متن آهنگ که فلانی بی کس شد از محسن لرستانی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا