متن آهنگ کی از من ساده تر بود و از من بیشتر دوست داشت از سینا پارسیان

متن آهنگ کی از من ساده تر بود و از من بیشتر دوست داشت از سینا پارسیان

بعد از تو ضعــــیـف تر از اونم که بتــــونــــم رو پام واسـتم

بلــــد بودم عین تو باشـم خودم نمــــیـــخـواســــتــــم

کاری کردی ندونـــم کدوم حرفــــات دروغــــن و کدوم راســــتــن

کی از من ساده تر بود و از من بیــشــــتر دوسـت داشــــت

غرورم عشـقـم آبــــروم تو از قصد دســت گذاشتــی رو سه تاش

~~~~~

کی هر جوری میـتــونـسـت مراقـب حالـــت بود از دور

کی خوشــــحـالـت میکــــرد وقتـی خودش غمـگیـن بود از تو

بعـــد از تو همــــه چی بدتــــره از قبـل از تو

به خودت راه بده ایـن بن بســــتـــو منـو یادت بیار

بعــد از تو فهـمــیــدم بالــاتر از سیـــاهــی هیــــچ رنگی نیــســــت

~~~~~

بعـد از تو دیـــگــــه بارونـم حتــی به اون قشــنـگی نیـســت

کی از من ساده تر بود و از من بیــــشــــتــر دوســـت داشــت

غرورم عشـقــــم آبــروم تو از قصـــد دســت گذاشـتی رو سه تاش

کی هر جوری میتــونــــســـت مراقــــب حالـت بود از دور

کی خوشــحالـت میــــکرد وقـــتــــی خودش غمـــگـــیــــن بود از تو

متن آهنگ کی از من ساده تر بود و از من بیشتر دوست داشت از سینا پارسیان

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا