متن آهنگ کی مثل این دل رفت و نکند و از محسن ابراهیم زاده

متن آهنگ کی مثل این دل رفت و نکند و از محسن ابراهیم زاده

دوره کردم روزی صد بار اون خنده هاتــو

کی گذاشــــت رفت تو بگــــو آخــه من یا تو

از چی میگـــن بذار بگـن من دیـوونــــم

آســـمـون ایـنــــجـــا ابریــه اونــجـــا رو نمیـــدونـــم

بیـــا غصــــه رو پر پر کن بیـــا حالـمـو بهــتـر کن

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

بیـا دوریتو کمـــتــــر کن بیـا چشــــمــامــــو کم تر کن

بیـا غصـه رو پر پر کن بیـا حالـــمو بهــتــــر کن

بیـا دوریتو کمـــتــــر کن بیـا چشــمـامـو کم تر کن

کی مثــل ایـــن دل رفـت و نکـند و

بد کم آورده بعـد دوری از تو

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

پریـــدن از رو بوم تو سخــتـــه

دلی که لک زده یه چنـــد وقـتـــه

بیــا غصـــه رو پر پر کن بیــا حالــمو بهـتــر کن

بیــا دوریـــتـو کمـــتر کن بیــا چشــمامـو کم تر کن

بیــا غصــه رو پر پر کن بیــا حالـمـــو بهــتــــر کن

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

بیـــا دوریتــــو کمـتـر کن بیـــا چشـمـامـــو کم تر کن

بیـا غصه رو پر پر کن بیـا حالــــمــو بهــــتــــر کن

بیــــا دوریتـــو کمـتــــر کن بیــــا چشـمـامو کم تر کن

بیــــا غصه رو پر پر کن بیــــا حالـــمـــو بهـتــر کن

بیـا دوریــــتـــو کمــــتـر کن بیـا چشــمـــامــــو کم تر کن

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

بیــــا غصـــه رو پر پر کن بیــــا حالـــمــــو بهـــتــــر کن

بیـا دوریتــو کمــتــر کن بیـا چشـــمـــامــــو کم تر کن

متن آهنگ کی مثل این دل رفت و نکند و از محسن ابراهیم زاده

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا