متن آهنگ گل بکاریم از دل گل گل براریم از همایون شجریان

متن آهنگ گل بکاریم از دل گل گل براریم از همایون شجریان

سرنــــوشت را بایــد از سر نوشــت

شاید این بار کمــــی بهــتــر نوشــــت

عاشــقـــی را غرق در باور نوشــت

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

غصـه ها را قصه ای دیـگر نوشــت

از کجـا این باور آمد که گفت

گر رود سر برنــگــــردد سرنــــوشت

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

گل بکــــاریـــم از دل گل گل براریـم

در زمـسـتــان در بهـــاران زیـر باران

گل بکـاریــــم گر بخـــواهیـم گر نخـواهـــیـــم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

باغــــبــان روزگــاریــــم

سرنــــوشــت را بایـد از سر نوشـت

شایــــد ایــن بار کمی بهتـر نوشـــت

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

عاشــــقـی را غرق در باور نوشـت

غصــــه ها را قصـــه ای دیـــگـر نوشــــت

از کجـــا ایــن باور آمــــد که گفـــت

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

گر رود سر برنگـــردد سرنــــوشـت

گر تو روزی را ز ایــــن بازی بدانـی

نکـــتـــه ی رمزش بخـــوانی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

لحظــه های زنـــدگــــی چون موج دریــــاسـت

گرچــــه سرد و سخـت زیــبـاست

موج ایـــن دریا گر از پس سرگذشــتــــت

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

سرنوشـتـت سرگـــذشـــتـــت

بر فراز قلـــه ی باور سفــر کن

بال خود را باز تر کن

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

همچــــو حافــظ پای کوبـان و غزل خوان

لشــگــــر غم را بســــوزان

در فلـک سقفـــی نمـــانـــده ایــــن زمـانــــه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

پر بزن تا بی کرانــــه

سرنوشـت را بایــــد از سر نوشـــت

شایــد ایـن بار کمـــی بهـــتر نوشت

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

عاشقـــی را غرق در باور نوشــت

غصـــه ها را قصــه ای دیگر نوشــت

از کجــــا ایـــن باور آمد که گفـت

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

گر رود سر برنـــگـــردد سرنــوشـــت

قصـــه ای از سر نوشـت

قصــه ای از سرنـوشـــت

متن آهنگ گل بکاریم از دل گل گل براریم از همایون شجریان

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا