متن آهنگ گیسو پریشان رو برنگردان از روی دلدار از آرون افشار

متن آهنگ گیسو پریشان رو برنگردان از روی دلدار از آرون افشار

آتش عقــشــت در جان من

در دام چشــــمــش شدم گرفـــتــار

از تو چه پنـهــــان سر به هوایـــش شده

دل بیــــچـاره از لحـــظـه ی دیــــدار

ضربانــــم تویــــی ورد زبانــم تویــــی

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

جان و جهـانـــم تویـــی عشــــق تویـــی تو

عاشـــق و شیــــدا منـم محــــو تمـاشا منـم

عشـــق تویــــی تو

گیسـو پریشــان رو برنگـــردان از روی دلــــدار

یارا تو ما را در موج مویــت کردی گرفـــتــار

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

گیســو پریـشان رو برنــــگـــردان از روی دلــــدار

یارا تو ما را در موج مویـــت کردی گرفـــتـار

آخـــرش میـکشـد جادوی چشـــمـــت مردا

من دل خسـتــه از عشـــق تو بیـــمــــار

به خدا ایـــنــهمـــه دلـبـری انــصـــاف نیســـت

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

من دل خسته را کم بده آزار

ضربـانـــم تویـــی ورد زبــــانــــم تویـــی

جان و جهــــانــــم تویـی عشـق تویـی تو

عاشــــق و شیدا منـــم محـــو تمــاشـا منـــم

عشــق تویــــی تو

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

گیــــســو پریـــشان رو برنـــگـردان از روی دلدار

یارا تو ما را در موج مویـت کردی گرفـتار

گیســو پریـشــــان رو برنــگــردان از روی دلــدار

یارا تو ما را در موج مویـــت کردی گرفـــتـار

گیــــســـو پریــــشــــان رو برنـــگردان از روی دلـــدار

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

یارا تو ما را در موج مویـت کردی گرفــتــار

گیــــســو پریـشــــان رو برنــــگـردان از روی دلـدار

یارا تو ما را در موج مویــت کردی گرفـتار

متن آهنگ گیسو پریشان رو برنگردان از روی دلدار از آرون افشار

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا