متن آهنگ یار من دل مجنون منو کنار لیلی نشون از پازل بند و حمید هیراد

متن آهنگ یار من دل مجنون منو کنار لیلی نشون از پازل بند و حمید هیراد

دلـی دلـی

دلـــی دلـــی

دل دل دلـی دلـی

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

چشم تو خواب میـرود یا که تو ناز میــــکــــنی

پلـک نزن جان جهــــان شبـــم دراز میـــکـــنی

هم نظری هم خبری هم قرمــــان را قمـری

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

هم شکـــر انـــدر شکـــر انـــدر شکـــر انـــدر شکـــری

تو معــشـوقــه ی دیوانــه پر شور و شرم باش

فقـط یار منـو یار منـو یار خودم باش

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

تو لیــلای دل آرام منـو بال و پرم باش

فقـط یار منــو یار منــو یار خودم باش

تو معـشــــوقـه ی دیــــوانــــه پر شور و شرم باش

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

فقــــط یار منــو یار منــو یار خودم باش

تو لیـــلـــای دل آرام منـــو بال و پرم باش

فقط یار منـو یار منـو یار خودم باش

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

ای جان ای دلـــی دلـــی

دل دل دلـی دلـی

ای جان ای دلــــی دلــــی

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

دل دل دلــــی دلــــی

یار من دل شیدای منــو بگیــــر ببـر آسـمـون

یار من دل مجــــنـون منـــو کنار لیـــلــی نشون

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

یار من دل شیـدای منـــو بگـیـــر ببـــر آسمــــون

یار من دل مجــنــــون منو کنــــار لیـــلــــی نشــون

تو معــشــوقه ی دیـــوانــــه ی پر شور و شرم باش

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

فقـــط یار منــو یار منــو یار خودم باش

تو لیــــلای دل آرام منـو بال و پرم باش

فقــط یار منـــو یار منـــو یار خودم باش

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

تو معـــشـــوقه ی دیــــوانـــه پر شور و شرم باش

فقــط یار منــو یار منــو یار خودم باش

تو لیـــلـای دل آرام منو بال و پرم باش

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

فقـط یار منــو یار منــو یار خودم باش

ای جان ای دلـی دلـی

دل دل دلــــی دلــــی

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

ای جان ای دلـــی دلـــی

دل دل دلــــی دلــــی

متن آهنگ یار من دل مجنون منو کنار لیلی نشون از پازل بند و حمید هیراد

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا