متن آهنگ یه شهرو من یکی یکی واسطه میکنم بیا ببین سر تو با خودم دارم چه از ایوان بند

متن آهنگ یه شهرو من یکی یکی واسطه میکنم بیا ببین سر تو با خودم دارم چه از ایوان بند

تنـگ شده دلــم گم میـــشـــم هر شب تو خیابونــــو حال من گریس پشـت فرمونــــو یادت عیــــن درده

تو بی خبـــر بری سفــر بی تو پایـــیـــز با مهـر و آبــانـــش بی تو ایــن شهـــر با بام تهــرانش با دلــم چه کرده

قلـب منـی قلـب منـی تا کی میـخـوای درد کنــی به سمـت ایــــن دیـوونـــه کاش یه شب عقب گرد کنــی

یه شهـرو من یکـی یکـی واسـطه میــــکنم بیـــا ببـــیـن سر تو با خودم دارم چه میــــکنم بیـــا

قلـب منــی قلـب منــی تا کی میـــخــوای درد کنـی به سمـت ایـن دیــوونـه کاش یه شب عقــب گرد کنـی

*-*-*-*-*-

یه شهــرو من یکــــی یکــــی واســــطــــه میــــکنـم بیــــا ببــــیـــن سر تو با خودم دارم چه میــــکنـم بیــــا

تنــــگ شده دلـــم اســـمــمــــو توی کشـتـه هات بنــــویــــس عشـق دیوونــــه عشـق که شوخــی نیــــســت میــــشــه با غمــش مرد

کجــــایــــی پس کجــــا من از بس ندیدمت سوی چشـمـم رفت عکـس چشــــمـات از توی چشـمـم رفت چی به روزم آورد

قلــــب منـی قلــــب منـی تا کی میــخـــوای درد کنی به سمت ایــن دیـوونـه کاش یه شب عقب گرد کنی

یه شهـرو من یکـی یکـی واســــطــــه میــــکـنـم بیـا ببــین سر تو با خودم دارم چه میــــکـنـم بیـا

*-*-*-*-*-

قلــب منـی قلــب منـی تا کی میخـــوای درد کنـی به سمـت این دیـــوونه کاش یه شب عقـــب گرد کنـی

یه شهــــرو من یکــی یکــی واســطــه میـکـنم بیـا ببـــیــن سر تو با خودم دارم چه میـکـنم بیـا

متن آهنگ یه شهرو من یکی یکی واسطه میکنم بیا ببین سر تو با خودم دارم چه از ایوان بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا