متن آهنگ یه واژه به نبودنت اضافه شد از معین

متن آهنگ یه واژه به نبودنت اضافه شد از معین

تمــــام عشـــق من به تو خلــاصــــه شد

غرور اسـیر حرف نیــــمــه کاره شد

کنار فصــل بی قرار رفــــتـــنـــت

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

یه واژــه به نبــودنـــت اضـافــــه شد

سوار اســــب زنـــدگـــی نشــــد دلــم

بگــو بگــو بدون تو کجــا برم

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

بگو کجــا برم به جســتجـــوی عشــــق

تو باشی و دوبـاره رنـــگ و روی عشـــق

شوق سفر هرگز ازم جدا نشــد

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

امــا دل صبـــور من کلـــافــه شد

شکـســـت به از شکـســـتن سلـام تو

همـیــــشـــه منتظـر به یک کلـــام تو

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

شوق سفــر هرگـز ازم جدا نشد

اما دل صبـور من کلـافــــه شد

عشــق من از نبـــودن تو کم نشــد

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

یه واژـــه به نبـودنـت اضـافه شد

تمــام عشـق من به تو خلــــاصــه شد

شوق سفــر هرگـــز ازم جدا نشد

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

اما دل صبــــور من کلــــافـه شد

شکـــست به از شکـــستن سلـام تو

همـــیــشه منــــتظــــر به یک کلـام تو

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

شوق سفر هرگـــز ازم جدا نشـد

اما دل صبور من کلــــافه شد

عشـــق من از نبــــودن تو کم نشـد

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

یه واژه به نبودنــت اضــــافه شد

متن آهنگ یه واژه به نبودنت اضافه شد از معین

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا