متن آهنگ یه کم اون خاطره ها برگردن از ماکان بند

متن آهنگ یه کم اون خاطره ها برگردن از ماکان بند

کجــــا بی من بی معــرفت میــــری بگـــو باز

کجـــا بی رحـــم قلبــم شده پایـــیزش آغاز

تو جات اینــجاســــت توو خونــــه ای که من بمــــونـم

شدم حســــاس و بی منـــطــــق مگـــه بی تو میـــتــــونـــم

دیــگـه گذشــت آب از سرم بازیچه شد رفــت

~~~~~~~~

اون آدم مغرور و خودخواه بچــــه شد رفت

هر کی میــتونســـت از توو چشــــمـــای سیـــاهـم

ایــــنـــو بخــــونــــه که کنـــارت رو به راهــم

دیـگه گذشــــت آب از سرم بازیچه شد رفـت

اون آدم مغــــرور و خودخــواه بچــه شد رفـت

~~~~~~~~

هر کی میـتـــونــست از توو چشــمــــای سیـاهـم

اینـو بخــونه که کنــــارت رو به راهـــم

ایـــن روزا یه کلـــه ای فکر کردم

میــــدونـم نمـــونــــده چیـــزی واسـه فکـــر کردن

دسـت کم کاش یه بار با دیدنـت

~~~~~~~~

یه کم اون خاطره ها برگـردن

هنــوز شمــــعا روشــــنــــه به عشـق توو خونه

ایــن دیوونــه فقــــط به عشــــق تو میــــخونـه

که بدونــی میـــتونـــی برگــــردی هنــــوزم

تو باشــــی من میــمــونـم میـســازم میســوزم

~~~~~~~~

دیــــگــه گذشــــت آب از سرم بازیچــه شد رفـــت

اون آدم مغــــرور و خودخـــواه بچــــه شد رفـــت

هر کی میــــتـــونــســـت از توو چشمــای سیـاهـم

ایـنو بخــونه که کنــــارت رو به راهــــم

دیــگـــه گذشـــت آب از سرم بازیــچــــه شد رفـت

~~~~~~~~

اون آدم مغـــرور و خودخــــواه بچـــه شد رفـــت

هر کی میتــــونسـت از توو چشــمـای سیاهم

ایــــنـو بخونه که کنـــارت رو به راهــم

متن آهنگ یه کم اون خاطره ها برگردن از ماکان بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا