متن آهنگ یکی نی بگه د آخه برا چیه از شایع و یاسین ترکی

متن آهنگ یکی نی بگه د آخه برا چیه از شایع و یاسین ترکی

[ورس یکــ]

من و تو یه بار همـــو داریــــم

یه بار فقــــط منـو تو ایـنــــجــــایــیــــم

همه عاشق شب بیــداری

*-*-*-*-*-*-*-

همـــمـون خیــلــــی وقــــتا نمــــیــــخـــوابـــیم

بدون رویـــای رنــــگی

انـــگــــاری وسط جنــــگــی

مشــــکــــلـــا نمیــــشــه حل

*-*-*-*-*-*-*-

بدون صبــر با چشای بد بیــن

میـــدونــــم میـــدونــــم میـــدونــــم ایــنـــجــا جامـــون نیــســـت

میـــدونــم میـــدونــم دویــــیــدیـــم ولــی جامـــونــــدیـــم

قصـه از من نپـرس

*-*-*-*-*-*-*-

[ورس دو]

جالـــبه همـمون حواســـمـــون به هرچی که نداریـمـــه

جالـــبـه همــمون میــخــوایــم اون چیــــزی که هسـتــــیــم و نبــــاشــیــــمش

یکـی نی بگـه د آخــــه برا چیـــه

*-*-*-*-*-*-*-

ایــــن همه فکـر و خیـــالــــامــون

ایـــن همـــه حال بدیـامــون زیـــر بارون ها

دل من و تو چجوری میــشـه آروم ها

زمان بده به خودت آروم باش

*-*-*-*-*-*-*-

میــــدونـــی من میــگــــم بایــد حالــــشــــو برد

ا هر چی حتـــی بدون پیــــشــــنــــهــاده کار تپــل

چه پیــــاده چه توو بنز چه سوار موتـور

بی توجـه به نظــر بقـــیــه کارتـــو کن

*-*-*-*-*-*-*-

اون بیــرون همـــه لالـــایـی بلــــدن امــا

موقــــع خواب خودشـون که میـرسه بیـخوابـن

فقط دم گوش بقــیــه سمیـنــارن

فقــط برا بقــیــــه جلــســـه میــذارن

*-*-*-*-*-*-*-

تو بهــتـره هر کســـی میــــدونــی

کجای زنــــدگیــتــــو کج سلــــیــــقــــه بودی

چه کاریــــو چیو بهتر بقـیـه میــتــونــی

خودتــــو خوب بشــنـاســــی همــــیــشــــه خوبـــی

*-*-*-*-*-*-*-

مفـت بالــا پایــــییـــن نمـــیــــشــــی هی

یه ضد حال ایــــنـکــــه حالـتـــو نمـیـــگـــیـــره

مهــــم ایـنــــه چشم تو چجــــوری ببـــیــــنـه

مهـم ایــنـــه چی به دل تو چجـوری میشینــــه

*-*-*-*-*-*-*-

[کـروســـ]

آدمــــا همـه فقط بده تو میبینـــن

به جای تو جای تو تصــــمــیــــم میـگـــیرن

من میــــدونــم برات چی خوبـــه میــگــی نه

*-*-*-*-*-*-*-

بگـو یا میـــرســـم یا واســش میمیـرم

من میدونــــم برات چی خوبـــه میگی نه

[ورس سهـــ]

حالا دیــگـه میــل خودتــه قصــــه از من نپـرس

*-*-*-*-*-*-*-

از من نپـــرس چرا نپـــرس دلــــیـل خیلـی چیــــزارو

خب من یه عمـره دارم میــگـــذرونم

نصــف شبامــو با چراغ روشن

عشــق میــکنـــم تووی اتـــاق

*-*-*-*-*-*-*-

موزیــک کرده ا شسـت پا تا مومـــو دچـــار

یه حال اوکـــی دارم و سر و روی خوشـــحــــال

یه هوای خوب میــچرخـــه تووی ششـام

به قول ایـن رفــــیقــــمون

*-*-*-*-*-*-*-

خودتـم بکـــشــی توو این دنـیا نمــیــــشــه مونــــد

قصــــه ی همـــه یه رو تهــش رســیــده بود

پ همیــن حالا پاشــــو راه برو یه شعـری بخـون

یه جوری بیــخیال طی کن بره

*-*-*-*-*-*-*-

فکـــر به چیــزای چرت اشتــــباهـــست کمـپــلــــت

اجـازه نده اگه خواست پات شل بره

فقط خودت به خودت دستــــور بده و

بخـواه ا خودت حال خوب بدو

*-*-*-*-*-*-*-

بخــــواه ستـاره درشــتـــای آســمـــون شبــو

خودت از گلـو خودت آرزوتــو نبر

واقـــعـــا خوب باش وانـمـود نکــن

تو بهـتــــر هرکــســی میـدونـی

*-*-*-*-*-*-*-

کجای زندگــــیتــو کج سلیـقــه بودی

چه کاریـــو چیــــو بهــتــر بقـیــه میـــتـونـی

خودتـــو خوب بشنـاســـی همیــــشه خوبی

[کــروس]

*-*-*-*-*-*-*-

آدمـــا فقــط بده تو میــــبیـنـن

به جای تو جای تو تصــــمـــیم میــگــــیــرن

من میـدونــــم برات چی خوب میگی نه

بگو یا میــــرســـم یا واســــش میــــمــــیــرم

*-*-*-*-*-*-*-

من میـــدونـم برات چی خوبــــه میــگــــی نه

متن آهنگ یکی نی بگه د آخه برا چیه از شایع و یاسین ترکی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا