متن آهنگ یک آن ای جان کم نشدی در یادم از بابک جهانبخش

متن آهنگ یک آن ای جان کم نشدی در یادم از بابک جهانبخش

یک آن ای جان کم نشـدی در یادم

شادم زان دم که بی هوا دل دادم

جان جانــــان آه ای پریـزاد من

عشـقــــت عمــــریــــســـت رسـیـــده به داد من

زیـــبــای دلـــخــــواه ای خوب همـــراه

««««

غرق توسـت بود و نبـود من

جان به قربـــان آن دو چشــــمـــان مهـربـانـــت ای وجــــود من

تو پریزادی و انــگــاری که رویــــایــــی و

چشـمات میــنـــیاتــــوری تریــن تصــــویـــر رویــــای منــه

تو مثه خوابــــی و ای کاش منـــو دریابـی و

««««

دریایـــی بســـازی از شب و روزی که رویــــای منه

تو پریـزادی و انــــگـــاری که رویــایـی و

چشمـــات میـــنیـاتـوری تریــن تصــــویــر رویـــای منه

تو مثــه خوابــی و ای کاش منـو دریــــابــی و

دریــــایـــی بسـازی از شب و روزی که رویــــای منه

««««

یک آن در جان غیـــر تو را ندیده ام

افـتـان خیـزان به دام تو رســـیده ام

جان جانــــان غرور خود شکــستـه ام

هر روز هر شب به پای تو نشـــسـتــه ام

زیــبای دلـــخـواه ای خوب همــــراه

««««

غرق توســـت بود و نبــود من

جان به قربـــان آن دو چشمـــان مهــربــــانـت ای وجـــود من

تو پریـزادی و انـگــاری که رویـــایــی و

چشمـــات مینــــیــــاتــــوری تریــــن تصـــویـر رویـــای منه

تو مثــه خوابــی و ای کاش منــو دریــابی و

««««

دریــایی بســـازی از شب و روزی که رویــای منــه

تو پریــــزادی و انــگاری که رویایـــی و

چشمـات مینــیـاتوری تریــن تصـویــر رویای منــــه

تو مثـه خوابی و ای کاش منو دریـــابـی و

دریایــی بسـازی از شب و روزی که رویــــای منــــه

متن آهنگ یک آن ای جان کم نشدی در یادم از بابک جهانبخش

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا