آرمین 2afm

  • متن آهنگ مگه نمی بینی چقد خراب و داغونم از امیر تتلو و آرمین 2afm

    متن آهنگ مگه نمی بینی چقد خراب و داغونم از امیر تتلو و آرمین 2afm

    منــو دیدی تازه گیــا که پیـــشــــونــــیـــم خط افـتــــاده موهــــام کم پشــت خســـتــــه شدن همــه ی دوستام از فحــش شدی یه آدم چرت قفــــلــــی که تف به ایـن زنـدگــی دلم حرفــــاشـــو بهــت که گفــــت تو هم یه چیـــزی بگو ««««« بگـــو نمـیتونه هیچی به زور…

  • متن آهنگ خسته شدن همه ی دوستام از فحش از امیر تتلو و آرمین 2afm

    متن آهنگ خسته شدن همه ی دوستام از فحش از امیر تتلو و آرمین 2afm

    منــــو دیـــدی تازه گیـــا که پیـــشـــونـیم خط افــــتاده موهـام کم پشت خســتـــه شدن همه ی دوســـتــام از فحــش شدی یه آدم چرت قفــــلــــی که تف به ایــــن زنــــدگـــی دلم حرفـاشـــو بهــت که گفت تو هم یه چیزی بگــو 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 بگـــو نمــیــتــــونه هیــــچـــی به زور…

دکمه بازگشت به بالا