آرن

 • متن آهنگ نتونستم آدمت کنم تو رو از علیشمس و کیمیا و آرن

  متن آهنگ نتونستم آدمت کنم تو رو از علیشمس و کیمیا و آرن

  تو بودی که میـــگـــفــــتــی کنـارتـــم من همـه فصـــلا الان برف میـبــاره ولــی تو نیــســــتی اینـجــــا دوبــاره من تولـد امـسالـم تنــهام و حتـــی نمـــیــتـــونـــم کنـار تو فوت کنـــم شمعـامــو ********* زدی زیــــر حرفـــات زود گذشــت همــــه روزامــون تموم شدن همـــه دنـیـام وقـــتی رفـــتـی با اون…

 • متن آهنگ الان برف میباره ولی تو نیستی اینجا از علیشمس و کیمیا و آرن

  متن آهنگ الان برف میباره ولی تو نیستی اینجا از علیشمس و کیمیا و آرن

  تو بودی که میـگـفــتــی کنـارتــم من همـه فصلـــا الـــان برف میباره ولـــی تو نیــــســـتــــی ایـــنــــجــــا دوبـــاره من تولـد امســـالــم تنهـام و ^^^^^^^^^^ حتی نمـــیــــتـونـم کنـار تو فوت کنــم شمــعامـــو زدی زیر حرفات زود گذشــت همــه روزامـون تمـوم شدن همه دنــیـام وقـــتـی رفتـــی با اون…

 • متن آهنگ نبودنت حال منو بد کرده از علیشمس و کیمیا و آرن

  متن آهنگ نبودنت حال منو بد کرده از علیشمس و کیمیا و آرن

  من ساده قلـــبــمـو دادم بهــت برگـــرد نذار فاصــلـه بیـــشــــتر شه نبــــودنت حال منو بد کرده دیــوونه قلـبمــــو نشـــکـــن سراغــتـو از آدمـــا میـگــیـرم 🎧🎧🎧🎧🎧🎧 بگـــو کجـــایـی دســــتــاتــــو بگـیــرم برگــــرد خونــه اگه نیــــای قلبمــــو پس میــــگــیــــرم سراغـــتـــو از آدمـــا میگــیــــرم بگـو کجــــایی دسـتــاتو بگــــیـرم 🎧🎧🎧🎧🎧🎧 برگرد…

دکمه بازگشت به بالا