آریا عظیمی‌نژاد

  • متن آهنگ باغ گلای اطلسی با تو برام چیدنیه از آریا عظیمی‌نژاد

    متن آهنگ باغ گلای اطلسی با تو برام چیدنیه از آریا عظیمی‌نژاد

    کاشـــکی میشـــد بهـت بگـم چقدر صداتـــو دوســــت دارم چقــدر مث بچـــگــــی هام لالـایـی هاتـو دوست دارم سادگی ها تو دوســت دارم خســــتـگی ها تو دوســت دارم چادر نمــاز زیر لب خدا خدا تو دوسـت دارم کاشکــی رو طاقــچه ی دلت آیــــنــــه و شمـعدون میـــشــــدم…

  • متن آهنگ سادگی ها تو دوست دارم خستگی ها تو دوست دارم از آریا عظیمی‌نژاد

    متن آهنگ سادگی ها تو دوست دارم خستگی ها تو دوست دارم از آریا عظیمی‌نژاد

    کاشکی میــشــد بهــــت بگـــم چقــدر صداتـو دوسـت دارم چقــدر مث بچـگــی هام لالـــایــی هاتــــو دوســــت دارم سادگـــی ها تو دوسـت دارم خســــتـگــی ها تو دوسـت دارم چادر نمــاز زیــــر لب خدا خدا تو دوسـت دارم 🎸🎸🎸🎸 کاشــــکی رو طاقـچـــه ی دلـت آیـــنــه و شمـــعــدون…

دکمه بازگشت به بالا