احمد سعیدی

 • متن آهنگ دنیا دنیا تنهام تنهام از احمد سعیدی

  متن آهنگ دنیا دنیا تنهام تنهام از احمد سعیدی

  چقدر بهــت گفـتــم نرو همـه با من دیـدن تو رو از تو بپرسن چی بگم 🎸🎸🎸🎸🎸 فروختی به رویــات من رو ایــــن همــه حرف پشـــت سرم ایـــن همــــه گرگ دور و برم 🎸🎸🎸🎸🎸 نامرد ببین ایـن حالـــمــه بدون تو در به درم دنیــا دنیــا…

 • متن آهنگ چقدر بهت گفتم نرو از احمد سعیدی

  متن آهنگ چقدر بهت گفتم نرو از احمد سعیدی

  چقــدر بهــــت گفـــتـم نرو همــه با من دیــدن تو رو از تو بپـــرســن چی بگـم فروخــتـــی به رویــــات من رو ***** ایــــن همــــه حرف پشـــت سرم ایــــن همه گرگ دور و برم نامـرد ببـیـــن ایــــن حالـــمــه بدون تو در به درم ***** دنــیــــا دنــیــــا…

 • متن آهنگ من گرفتار دوتا چشم سیاهم یار از احمد سعیدی

  متن آهنگ من گرفتار دوتا چشم سیاهم یار از احمد سعیدی

  مسـت مسـتیم چقــــدر پایـــه هسـتـــیـــم صفــــای هم بریزیــــم یه دوتـا پیــــک امــشــبـم میــگــذره حالــــمــــون بدتـره جون دلــم شد دل عاشـق مســت مســتم ببــیـــن پایـــه هسـتم ببــیـــن من گرفــــتــار دوتــــا چشـــم سیـاهم یار ایــــن روزا حال من از تو بدتـــر شده 🎵🎵🎵🎵🎵 تو نمـــیــــدونــی چقــدر…

 • متن آهنگ دل به دل راه نداره مگه چرا من دلم تنگه اما تو نه از احمد سعیدی

  متن آهنگ دل به دل راه نداره مگه چرا من دلم تنگه اما تو نه از احمد سعیدی

  دل به دل راه نداره مگه چرا من دلـــم تنــــگـه امـا تو نه قلـــب من با یه دنیـا برات داره میـــجــنگه امـــا تو نه دل به دل راه نداره مگــــه چجوری به چشمــت نیــــومــد دلـم مثل من شو که لب تر میــکردی قید کل…

 • متن آهنگ ماه فقط شب میتابه ولی تو روز و شب صورتت قرص ماهه از احمد سعیدی

  متن آهنگ ماه فقط شب میتابه ولی تو روز و شب صورتت قرص ماهه از احمد سعیدی

  ماه فقط شب میــــتــابـــه ولــــی تو روز و شب صورتت قرص ماهــه قول زدم از نگـام تا نگـاهـــت ایــــن شروع یه قصــســـت یه راهـه روژــانروژــــان روژان فرشـته ها کجــان که فرشتـمو ببـیـــنــــم سرنــــوشـــتـمو ببـیـــنــــم 🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸 روژــــان روژــــان روژــــان فرشــــتـــه ها کجـــان ببــــیــــنــــن پر در…

 • متن آهنگ آه برام نمونده جونی چقدر بی تو و من از احمد سعیدی

  متن آهنگ آه برام نمونده جونی چقدر بی تو و من از احمد سعیدی

  گرفـــت حتـــی آسمون برام شدی همــــدســــت بارون چجــوری بگــــم نبار آه برام نمـونــده جونـی چقــدر بی تو و من منـــو یاد من بیـــار منـــو یاد من بیـــار غیـر قابـــل تحـمـــل شده دوری تو 🎵🎵🎵🎵🎵 نشـــد یه بار بخـــوابــم نبیـــنــــم خواب تورو کار از دلـــتــنـــگــــی…

دکمه بازگشت به بالا