25 بند

 • متن آهنگ واسه تو فرقی نداشت از 25 بند

  متن آهنگ واسه تو فرقی نداشت از 25 بند

  از پیــــشم میـری اون بیرون انــگــــار هنوز بارونـه اشـکــــامم دیـــدی *-*-*-*-*-*-*-*- ولــــی انــگار دوریـــم برات آسـونــــه امـشبــم بارونـــه آسمــــونـم انگــــار شده دیـوونه *-*-*-*-*-*-*-*- تو روزات آرومـــه ایـنجـــا یکــی داغــونــه بگــــو هنـــوز یادتـه درگـوشــــم آهــســــتـــه *-*-*-*-*-*-*-*- گفــــتی با من میــــمــونـی واســـه همیـشــه یادتــه ولی رفــتـی…

 • متن آهنگ ماهیای کوچولو که دوس میشن بامون از 25 بند

  متن آهنگ ماهیای کوچولو که دوس میشن بامون از 25 بند

  آســمــــون چه آبـی حالـمـون چه عالـی یه برکـــه و چنـــد تا جوجــه ی مرغابـی 🎧🎧🎧🎧 بوس میـــخـوای از من آره میــشـه حتــــمـــا خوب نگــــاه کن تو آســــمــونـم ابـرا شکــل قلبـن 🎧🎧🎧🎧 تو دریای آروم خیـس میـــشــــه پامون ماهیـای کوچـولــو که دوس میـــشــــن بامــــون 🎧🎧🎧🎧…

 • متن آهنگ بپیچه عطر تو تو نم نم بارون از 25 بند

  متن آهنگ بپیچه عطر تو تو نم نم بارون از 25 بند

  بذار باز هم بارون بریـــزه رو موهام بذار که عاشق شم از گرمــی دســتات بذار که آغــوشـــت بگــــیــــرتـــم آروم بپــیـــچه عطـــر تو تو نم نم بارون بذار دوبـــاره باز دیـــوونه تو شم *-*-*-*-*-*-*-*-*-*- من عاشــقت هستـــم عاشــقترم میــشــــم تو رقـــص ایــن بارون موهــــامـو وا…

 • متن آهنگ تا با هم یه سفر بریم دریا از 25 بند

  متن آهنگ تا با هم یه سفر بریم دریا از 25 بند

  با تو خاطــــرات مشـتـرک میـــخــوام نزار از همدیـگـــه دل بکنــیــــم تا با هم یه سفــــر بریم دریــا *-*-*-*-*-*-*-*-*-*- همــه عمــــر حرفــشــــو بزنــــیــم جای ما پیـش هم امــنــه اگــه مرگــم بیــــاد سراغــــمـون *-*-*-*-*-*-*-*-*-*- فقــط ازین به بعد میــــشــــه دیــگـه به اتـاقـــم بگــیـم اتـاقـــمون با تو…

 • متن آهنگ به تو دل بستم اما این یه دیوونگی محضه از 25 بند

  متن آهنگ به تو دل بستم اما این یه دیوونگی محضه از 25 بند

  من ایــــن روزا یه حالـی ام که واسم گفتنــــش سخــــتــه فقــــط میــــدونــم اونــــی که کنـارمـت باشـه خوشـبـــختـه من ایــــن روزا بجـــز عکسات دیــــگــه چیـزی نمـــیبـــیــنــم تو اون وقـتـــا که تو نیـســــتـــی دلــم میــــگیـــره غمــــگـــیـــنـم به تو دل بسـتـم امـــا ایــــن یه دیـــوونگــی محــــضــه +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-…

 • متن آهنگ روی ابرا چه زندگی خوبه از 25 بند

  متن آهنگ روی ابرا چه زندگی خوبه از 25 بند

  الان چنـــد سالــه میگـذره که بامه عقل و هوش منــو برد اون چشـای نازشـــو دو تا دیوونـه که صبح تا شبــو دیــــدیـم 🎧🎧🎧🎧 شب با هم رو تخــت تا فردا صبـح دوبــــاره گیجـــیــمــو چه ساده دل منــــو بردی با یه نگــاهت نمیــتـــونـم برم از…

 • متن آهنگ دلم گرفته از همه خاطره ها از 25 بند

  متن آهنگ دلم گرفته از همه خاطره ها از 25 بند

  نرو ایــــنجــــوری حال تو خوب نمــــیـــشــه نرو پای عشــــقـــت میـــمـونـم همـــیـــشــــه زنـــدگــــی من خنــــده هاتـه هر دقــــیــقــه 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 کاش بدونی که عشـق من چقــدر عمــیـــقــــه غیـر ممـــکـــنـــه بشـنـوی تورو نمـیــخوام عشــــقـو حس کن از چشـــام 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 دلـم گرفــــتـــه از همـه خاطـره ها چقـــدر بهـت…

دکمه بازگشت به بالا